JO:s yttrande över promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts.

Läs hela remissyttrandet