Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

JO Katarina Påhlsson riktar i dag i ett beslut allvarlig kritik mot Kriminalvården eftersom intagna delat cell trots att en av dem var smittad av covid-19.

Bild på JO Katarina Påhlsson Fotograf: JOJO Katarina Påhlsson (bild: Pernille Tofte)

Vid årsskiftet 2020/2021 drabbades anstalten Saltvik av smittspridning av covid-19. På grund av platsbrist delade de intagna cell på en av avdelningarna. Kriminalvården skilde inte på dem som var smittade och dem som testade negativt. Det resulterade i att intagna som inte var smittade blev inlåsta i celler tillsammans med intagna som var sjuka. Skälet för att de intagna inte placerades i egna celler var den ansträngda beläggningssituationen.

– Enligt min mening är det inhumant att låsa in en intagen som har testat negativt för covid-19 tillsammans med en intagen som är bekräftat smittad, säger JO Katarina Påhlsson. Jag är medveten om den ansträngda situation som råder inom kriminalvården, men det är inte acceptabelt att bristande resurser hos myndigheten drabbar de intagna på det här sättet.

Katarina Påhlsson konstaterar i ett annat beslut i dag att häkteslagen, till skillnad från fängelselagen, inte har någon särskild bestämmelse som uttryckligen möjliggör avskiljande för att skydda de intagnas hälsa. Bland annat av den anledningen gör hon en framställan enligt 4 § JO-instruktionen till regeringen om behovet av översyn av regleringarna om avskildhet.

– Om en intagen som är smittad av t.ex. covid-19 inte följer smittskyddslagens bestämmelser så kan det uppkomma situationer där han eller hon utgör en fara för andra i anstalten. Då kan det finnas skäl att fatta ett beslut om att den smittade ska placeras i avskildhet, säger JO Katarina Påhlsson.

Vidare konstaterar Katarina Påhlsson att utredningen i ärendena väcker frågor om bl.a. kommunikationen mellan Kriminalvården och smittskyddsläkare när det gäller smittskyddsåtgärder. Därför översänder hon besluten till den särskilda utredare som fått regeringens uppdrag att inför framtida pandemier se över bl.a. smittskyddslagen.

JO Katarina Påhlsson är tillgänglig för frågor från media under eftermiddagen. Hon kontaktas via kommunikatör Maria Ennefors, 08-786 41 67, maria.ennefors@jo.se.

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2022-05-24