Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

Bild på JO Lars Lindström Fotograf: JOJO Lars Lindström. Foto: Pernille Tofte

Många ansökningar om EU-stöd till jordbruket har kommit in till Länsstyrelsen i Skåne län under 2015–2018. Myndigheten har i över 8 000 av dessa ärenden inte fattat beslut, trots att ärendena är färdiga för avgörande, med motiveringen att myndigheten saknar ett fungerande it-stöd.

I en anmälan till JO har en person fått vänta i över fyra år på ett beslut från länsstyrelsen.

– Det här är naturligtvis helt oacceptabelt och inte på långt när förenligt med skyndsamhetskravet i förvaltningslagen. Länsstyrelsen förtjänar allvarlig kritik för detta, säger justitieombudsmannen Lars Lindström.

Myndigheternas uppgift är att driva fram ärendena till ett avgörande på ett så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Kravet på kostnadseffektivitet och enkelhet får inte påverka handläggningstiden på det här sättet.

– Att länsstyrelsen under flera års tid låtit bli att fatta beslut vittnar om en förvånansvärt nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler. Länsstyrelsen måste snarast se till att ärendena blir avgjorda, avslutar JO Lars Lindström.

-----------------

För mer information kontakta föredragande Madeleine Nilsson, tel. 08-786 45 12, eller byråchef Charlotte Håkansson, tel. 08-786 51 21.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2019-06-10