Lyhörda häktesceller kan skapa problem

JO har granskat klagomål om lyhörda häktesceller och gör i två beslut idag uttalanden om konsekvenserna för intagna.

Bild på JO Katarina Påhlsson Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Katarina Påhlsson (bild: Pernille Tofte)

I anmälningar mot två av landets säkerhetshäkten klagade intagna på att det är lyhört. De menade att det är ett sådant oväsen på nätterna att de mår dåligt och har svårt att sova. Det påstods också att det förekommer hot mellan intagna och att häktade som har s.k. restriktioner, dvs. inte får ha kontakt med omvärlden, kan kommunicera med varandra.

JO:s utredning visar att det finns problem med lyhörda celler i en del av landets häkten. JO Katarina Påhlsson ser allvarligt på detta. I ett beslut i dag understryker hon att Kriminalvården har ett ansvar både för de intagnas trygghet och för säkerheten. Enligt henne är det anmärknings­värt om myndigheten inte fullt ut kan upprätthålla restriktioner.

 Det kan påverka möjligheterna att utreda brott och kan ha en negativ inverkan på allmänhetens förtroende för rättsväsendet, säger Katarina Påhlsson.

Hon inser samtidigt att problemet med lyhörda celler är komplext. Helt ljudisolerade celler kan t.ex. upplevas som mycket obehagliga och medföra hälsorisker för de intagna samt innebära säkerhetsrisker i arbetet.

Katarina Påhlsson ifrågasätter om inte Kriminalvården borde ha agerat snabbare och kraftfullare för att komma tillrätta med problemen och är kritisk till att de kvarstår. Hon anser att det är viktigt att myndigheten fortsätter att arbeta aktivt med frågan och utgår från att detta tas om hand i samband med pågående om- och nybyggnationer av häkten.

I ett annat beslut tar Katarina Påhlsson upp de negativa hälsoeffekterna av oönskade ljud. Eftersom redan själva frihetsberövandet riskerar att försämra intagnas hälsa är det enligt henne angeläget att miljö­för­hållandena i häkten liksom i anstalter ger intagna så bra förutsättningar som möjligt för en god hälsa.

Det är alltså viktigt av hälsoskäl, men även för att intagna ska kunna ta tillvara sina rättigheter, uttalar Katarina Påhlsson.

JO Katarina Påhlsson är tillgänglig för frågor från media. Hon kontaktas via kommunikatör Maria Ennefors, 08-786 41 67, maria.ennefors@jo.se

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2022-06-01