Migrationsverket får allvarlig kritik för att inte ha verkställt ett beslut om att en förvarstagen person skulle friges

Bild på JO Per Lennerbrant. Foto: PernilleTofte Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte

Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant konstaterar att Migrationsverkets rutiner för handläggningen när någon ska friges ur ett förvar har varit bristfälliga och riktar allvarlig kritik mot verket. Både Migrationsverket och Polismyndigheten får kritik för att ha saknat dokumenterade rutiner för hur kontakterna mellan dem ska gå till när Polismyndigheten beslutat att någon inte längre ska hållas i förvar.

– Det inträffade illustrerar vikten av väl fungerande rutiner som säkerställer att beslut som rör frihetsberövanden verkställs på ett korrekt sätt. Bristerna i rutinerna och hanteringen av mejlet ledde till att en person var frihetsberövad i nästan två dygn utan laglig grund. Jag ser mycket allvarligt på detta, säger Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

För mer information kontakta områdesansvariga föredraganden Ola Jonshammar, telefon 08-786 50 65, e-post ola.jonshammar@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2019-12-03