Migrationsverkets åtgärder med anledning av covid-19

Under våren och sommaren 2020 har JO undersökt konsekvenserna för intagna i Migrationsverkets förvar av åtgärderna för att hindra smittspridning av covid-19. Granskningen är nu klar.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO Per Lennerbrant har i dag meddelat ett beslut om situationen för intagna i Migrationsverkets förvar. Granskningen har genomförts framför allt genom videoinspektioner av förvaren i Flen och Märsta och dialogmöten med Migrationsverkets ledning.

Granskningen har bl.a. avsett Migrationsverkets åtgärder för skilja misstänkt eller bekräftat smittade från andra intagna, besöksbegränsningar och personalens tillgång till skyddsutrustning. I granskningen kom det också fram att Migrationsverket låtit förvarstagen man som var konstaterat sjuk i covid-19 stanna kvar i ett förvar efter att förvarsbeslutet hävts. I beslutet gör JO uttalanden i bl.a. dessa frågor.

– En spridning av covid-19 i förvaren kan få allvarliga konsekvenser. Granskningen har visat bl.a. att Migrationsverket behöver se över sina lokaler så att de har sådan flexibilitet som krävs för att myndigheten snabbt ska kunna inrätta exempelvis karantänavdelningar men också i övrigt ha en bättre beredskap för att hantera en smittspridning, säger JO Per Lennerbrant.

Läs hela beslutet dnr O 18-2020

För ytterligare information eller vid intervjuförfrågan kontakta Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till ett protokoll till FN:s konvention mot tortyr (förkortat Opcat) och samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. En särskild enhet, Opcat-enheten, bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM.

Opcat-uppdraget innebär att genom bl.a. regelbundna inspektioner förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Under 2019 inspekterades ca 30 platser där det finns frihetsberövade, t.ex. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska sjukvårdsinrättningar. Efter inspektionerna har ombudsmännen gjort uttalanden och rekommendationer, beslutat att utreda vissa frågor i särskilda initiativärenden eller begärt att berörda myndigheter ska återrapportera hur de har åtgärdat uppmärksammade problem eller missförhållanden.

Senast uppdaterad 2020-10-09