Oacceptabelt lång handläggningstid hos Försäkringskassan

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader.

JO Thomas Norling. Foto: Pernille Tofte Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Thomas Norling (foto: Pernille Tofte)

En person ansökte om ersättning för kostnader till följd av gränsöverskridande vård. Ansökan kom in den 11 januari 2017 till Försäkringskassans enhet för Internationell vård i Visby. Drygt ett år och sju månader senare fattade Försäkringskassan beslut i frågan, trots att det i lagen anges att beslut måste fattas senast inom 90 dagar.

– Det här är självklart inte acceptabelt och Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik, säger justitieombudsmannen Thomas Norling.

Försäkringskassan anger i sitt yttrade till JO att ansökningarna om planerad och nödvändig gränsöverskridande vård har ökat markant under 2015–2018 och att det är en anledning till den långsamma handläggningen.

– Att ärendeinflödet har ökat är ingen ursäkt för Försäkringskassan att överskrida den lagstadgade tiden på 90 dagar, säger Thomas Norling.

– Tyvärr är det här inte någon enstaka händelse, jag har i dag i ytterligare fyra beslut kritiserat Försäkringskassan för långsam handläggning när det gäller ansökningar om ersättning för kostnader till följd av gränsöverskridande vård, fortsätter han.

JO har även vid flera tillfällen tidigare kritiserat Försäkringskassan för samma överträdelser och myndigheten har även då angivit det ökade ärendeinflödet som orsak och att åtgärder vidtagits för att minska handläggningstiderna.

– Jag kan konstatera att myndighetens ansträngningar inte varit tillräckliga och att situationen är bekymmersam. Jag kommer att följa utvecklingen på området, bl.a. genom att inspektera den berörda verksamheten i Visby den 3–5 juni 2019, avslutar JO Thomas Norling.

-------------------------

För ytterligare upplysningar, kontakta byråchef Anneli Svensson, tel. 08-786 51 20.

Läs hela beslutet

Dnr 4695-2018

Läs övriga fyra beslut

Senast uppdaterad 2019-05-28