Ombudsmännen får ändrade ansvarsområden

I anslutning till årsskiftet har justitieombudsmännens ansvarsområden, genom ändringar i JO:s arbetsordning, i viss mån fördelats om. Syftet med omfördelningen har varit att jämna ut arbetsbelastningen mellan ombudsmännen.

Förändringarna innebär att tillsynsansvaret för förvaltningsdomstolarna samt för utbildning och forskning nu ligger nu hos chefsJO Elisabeth Rynning, tillsynsansvaret för Kriminalvården hos JO Katarina Påhlsson och tillsynsansvaret för kommunikationsväsendet hos JO Per Lennerbrant.

Läs hela arbetsordningen

Senast uppdaterad 2020-01-03