Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Mölndal

Den 17 och 18 januari 2023 genomför JO en oanmäld Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Mölndal.

Inspektionen leds av biträdande enhetschefen Helena Levin. Övriga deltagare är föredragandena Johanna Cervin-Ellqvist, Johanna Fransson, Mattias Karlsson och Clara Ljunggren.

Läs mer om Opcat-enheten och inspektioner