Opcat-inspektion av arresten Västerås

Den 19 och 20 september 2022 genomförs en oanmäld Opcat-inspektion av Polismyndigheten, arresten Västerås. Inspektionen är en av Opcat-verksamhetens återkommande inspektioner av platser där det kan finnas frihetsberövade. Inspektionen har en tematisk inriktning mot situationen för frihetsberövade barn och unga (upp till 21 år).

Inspektionen genomförs efter beslut av JO Per Lennerbrant och leds av biträdande enhetschefen Helena Levin. Deltar gör också enhetschefen Gunilla Bergerén samt föredragandena Mattias Karlsson och Clara Ljunggren.

Läs mer om Opcat-enheten och inspektioner

Senast uppdaterad 2022-09-19