Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Torsdagen den 24 november håller konstitutionsutskottet (KU) ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse och redogör för verksamheten under det gångna året. Sammanträdet sänds i SVT Forum och via riksdagens webb-tv.

De fyra justitieombudsmännen Fotograf: JOJustitieombudsmännen Erik Nymansson, Thomas Norling, Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant

JO:s verksamhet redovisas varje år i en ämbetsberättelse tillsammans med ett urval av de vägledande beslut som justitieombudsmännen har meddelat. I ämbetsberättelsen finns också justitieombudsmännens personliga betraktelser över deras respektive ansvarsområde.

Justitieombudsmännen presenterar årets ämbetsberättelse för KU den 24 november kl. 09.00. Efter presentationen svarar de på riksdagsledamöternas frågor.

Det öppna sammanträdet sänds direkt i SVT Forum och via riksdagens webb-tv. Via länken går det också att se sammanträdet i efterhand.

Läs eller ladda ner ämbetsberättelsen 2022/23 på JO:s webbplats.

För ytterligare information och intervjuf kontakta JO:s presskontakt, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut

Senast uppdaterad 2022-11-23