Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Den 13 och 14 juni 2022 inspekterade JO Per Lennerbrant lokalpolisområde Linköping. Det är den första av flera inspektioner inom ramen för en bredare granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. (foto: Pernille Tofte)

I protokollet redovisar JO vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras i samband med att den samlade granskningen avslutas. Det är JO:s ambition att det kan ske före den 1 juli 2023.

JO kommer inom kort att meddela vilket lokalpolisområde som omfattas av nästa inspektion och när den inspektionen äger rum.

Läs hela protokollet

Senast uppdaterad 2022-09-23