JO yttrar sig över betänkandet SOU 2022:40

ChefsJO Erik Nymansson har yttrat sig över över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40).

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2022-11-14