Twitter

På Twitter kan du följa JO:s mest intressanta beslut och granskningar via kontot @JO_justitieomb. Riksdagens ombudsmän (JO) ansvarar för och sköter Twitterkontot.

JO:s Twitterkonto

JO på Twitter

Syftet är att öka kunskapen om JO:s beslut och tillsynsverksamhet.

Använd inte JO:s Twitterkonto om du vill kontakta Riksdagens ombudsmän (JO) i ett enskilt ärende – använd istället post, telefon eller e-post (kontaktuppgifter).

Allmänna handlingar

Inlägg och kommentarer som publiceras på JO:s Twitterkonto kan läsas av alla och blir allmänna handlingar.

Personuppgifter

Riksdagens ombudsmän (JO) ansvarar endast för personuppgifter som myndigheten själv har publicerat på Twitter, inte personuppgifter som andra twittrare lämnar. Det beror på att myndigheten inte kan påverka publiceringen av andras Twitter-inlägg.

Länkar

Riksdagens ombudsmän (JO) ansvarar inte för innehållet i eller funktionen hos eventuella länkar till externa webbplatser i inlägg på Twitter.