Tabeller

Nyregistrerade anmälnings- och initiativärenden
År Klagomåls-
ärenden
Initiativ och
inspektioner
Lagstiftnings-
remisser
Summa
2008/09 6730 67 121 6918
2009/10 7350 46 48 7444
2010/11 6816 36 102 6954
2011/12 6817 98 98 7013
2012/13 6872 93 132 7097
2013/14 7110 81 121 7312
2014/15 7143 78 137 7358
2015/16 7809 76 155 8040
2016/17 8532 72 144 8748
2017/18 8758 68 153 8979

 

Mer utförlig statistik finns i ämbetsberättelserna.

Senast uppdaterad 2018-11-22