Tabeller

Nyregistrerade anmälnings- och initiativärenden
År Klagomåls-
ärenden
Initiativ och
inspektioner
Lagstiftnings-
remisser
Summa
2010/11 6816 36 102 6954
2011/12 6818 97 98 7013
2012/13 6872 93 132 7097
2013/14 7108 82 121 7311
2014/15 7143 78 137 7358
2015/16 7807 78 155 8040
2016/17 8531 69 144 8744
2017/18 8756 70 153 8980
2018/19 8954 104 94 9152
2019/20 9598 77 122 9797

 

Mer utförlig statistik finns i ämbetsberättelserna.

Senast uppdaterad 2020-11-04