Besök hos Polismyndigheten Värmland, arresten Karlstad, den 27–28 oktober 2011

2017-10-09