Besök hos Kriminalvården, anstalten Storboda, den 13–14 december 2011

2017-10-09