Besök hos Polismyndigheten i Uppsala län, arresten Uppsala, den 10–12 januari 2012

2017-10-09