Besök hos Kriminalvården, häktet Salberga, den 22–23 februari 2012

2017-10-09