Besök hos Polismyndigheten i Västmanlands län, arresten Västerås, den 21 mars 2012

2017-10-09