Besök hos Kriminalvården, anstalten Borås, den 11 och 12 april 2012

2017-10-09