Besök hos Polismyndigheten i Hallands län, arresten Kungsbacka, den 22 maj 2012

2017-10-09