Besök hos Polismyndigheten i Hallands län, arresten Varberg, den 22 maj 2012

2017-10-09