Besök hos Polismyndigheten i Stockholms län, arresten Nacka Strand, den 10 juli 2012

2017-10-09