Besök den 18 september 2012 hos Migrationsverket, förvarsenheten i Åstorp

2017-10-09