Besök den 4 oktober 2012 hos Kriminalvården, anstalten Färingsö

2017-10-09