Besök den 12 november 2012 hos Polismyndigheten i Västmanlands län, arrestlokalen i Sala

2017-10-09