Inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Lövsta, den 14–15 november 2012

2017-10-09