Inspektion av Kriminalvården, häktet Örebro, den 20–21 november 2012

2017-10-09