Protokoll fört vid inspektion av Polismyndigheten i Örebro län, arresten i Örebro, den 20 november 2012

2017-10-09