Inspektion av Polismyndigheten Dalarna, arresten Falun, den 5 februari 2013

2017-10-13