Inspektion av Polismyndigheten i Stockholms län, särskilt polistaktiskt fordon (SPT-fordon) för transport av gripna/omhändertagna s.k. Viktorbuss

2017-10-13