Inspektion av Polismyndigheten Gotland, arresten Visby, den 5 juni 2013

2017-10-13