Inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, den 11 och 12 september 2013

2017-10-13