Inspektion av Polismyndigheten i Västernorrlands län, arresten Sundsvall, den 14–15 november 2013

2017-10-13