Inspektion av Kriminalvården, häktet Östersund, den 5–6 december 2013

2017-10-13