Inspektion av Kriminalvården, anstalten Ljustadalen den 23 och 24 maj 2014

2017-11-03