Inspektion av Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns polismästardistrikt, arresten Flemingsberg, den 2 juli 2014

2017-11-03