Inspektion av Polismyndigheten i Västra Götaland, arresten Mölndal, den 21 och 22 oktober 2014 – uppföljning av tidigare inspektion

2017-11-03