Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, den 3–4 februari 2015

2017-11-03