Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborg, den 8–9 september 2015

2017-11-03