Opcat-inspektion av avdelning C3, Regionsjukhuset Karsudden, Landstinget Sörmland, den 11 och 12 november 2015

2017-11-03