Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 3–4 februari 2016

2017-11-06