Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Östersund, den 16 och 17 februari 2016

2017-11-06