Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Sollentuna, den 17 och 18 maj 2016

2017-11-06