Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Kristianstad, den 13 och 14 juli 2016

2017-11-06