Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Södermalm, den 20 och 21 juli 2016

2017-11-06