Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Skellefteå, den 14 och 15 september 2016

2017-11-06