Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Malmö, den 4 och 5 oktober 2016

2017-11-06