Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Oskarshamn, den 1 november 2016

2017-11-06